INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FUNKCONOWANIA NA TERENIE INFRASTRUKTURY MŁODZIEŻOWEGO O¦RODKA SOCJOTERAPII W BIELSKU-BIAŁEJ MONITORINGU WIZYJNEGO