DLA KURATORÓW SĄDOWYCH

     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, przejawiających różnorodne zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, mających problemy z nierealizowaniem obowiązku szkolnego, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, demoralizacją. Oferujemy całodobową opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy młodzież jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy terapię rodzinną, pedagogizację rodziców i wsparcie dla nich.

Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe na własnym nowoczesnym boisku, wycieczki, prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych.

Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną

Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, jeżeli miasto jest na prawach powiatu. Mieszkańcy Bielska-Białej składają komplet dokumentów w Wydziale Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej ul.Plac Ratuszowy 6.