DLA PEDAGOGÓW

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, przejawiających trudności w uczeniu się, nierealizujących obowiązku szkolnego, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, demoralizacją, wobec których rodzice lub opiekunowie są często bezsilni. Oferujemy całodobową opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy młodzież jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy terapię rodzinną, pedagogizację rodziców i wsparcie dla nich.

Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe na własnym nowoczesnym boisku, wycieczki, prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych.

Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną

Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

Wymagane dokumenty: