Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku Białej

to placówka całodobowa, jedna z dwóch na terenie województwa śląskiego (druga znajduje się w Gliwicach).

Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku 12 - 18 lat lub do ukończeniea szkoły podstawowej.

Wychowankowie placówki to młodzież:
Wśród nas są chłopcy, którzy mają problemy:
Nadrzędnym celem naszej placówki jest:

Realizując ten cel, placówka zapewnia możliwości:

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
edukacyjna:terapeutyczna:wychowawcza:
  • szkoła
    -szkoła podstawowa - klasy VI, VII, VIII;
    -posiadamy pracownie komputerową, humanistyczną, matematyczną, językową, boisko, salę do gry w tenisa stołowego, siłownie.
  • zajęcia specjalistyczne w naszym ośrodku
-grupy socjoterapeutyczne;
-zajęcia socjoterapeutyczne w ramach zajęć lekcyjnych;
-spotkania indywidualne dla wychowanków;
-Trening Zastępowania Agresji "ART";
-Profilaktyka Uzależnieżnień "Trzeźwo nie znaczy nudno";
-praca z rodziną.

 

 

 

 

 

 

 

  • internat
-w internacie funkcjonuje 6 grup wychowawczych, to chłopcy decydują, w której grupie będą się rozwijać (edukacyjna, adaptacyjna, terapeutyczna i readaptacyjna);
-każda grupa liczy maksymalnie 12 osób, dysponuje trzema sypialniami oraz pokojem dziennym;
-obok codziennych zajęć wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań (koło sportowe, plastyczne, turystyczne, teatralne, kulinarne, informatyczne);
-chłopcy biorą udział w różnych konkursach, zawodach, które są realizowane na terenie ośrodka i poza nim.