Utwóż nowy dokument tekstowy o nazie EGZAMIN-imię i nazwisko (twoje), wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania zapisz w nim.

1. Wymień z czego zbudowany jest komputer i opisz do czego służą najważniejsze podzespoły.

2. Podaj co najmniej po dwie nazwy:

a) przeglądarek internetowych

c) komunikatorów internetowych.

3. W programie PAINT stwórz obraz pt. "Lato" o wymiarach 800x600 pikseli, z napisem LATO 2013. Zapisz na dysku pod nazwą obrazek-imię i nazwisko.

4. Rozszerzenie nazwy pliku bmp nadaje program:

a) Paint

b) WordPad

c) Notatnik

5.Ile bajtów zawiera się w jednym kilobajcie:

a) 128

b) 1 tysiąc

c) 1024

d) 10

6.Systemy operacyjne to:

a) Microsoft Windows

b) Norton Commander

c) Linux

d) OpenOffice

7. Odpowiedzi wraz z obrazkiem proszę przesłać na adres: mos-bielsko@o2.pl w temacie podając imię nazwisko oraz klasę.