Ogranicznik Przepięć Aps 2B/1S Ewimar (APS2B1S)

216,48

Opis

Ogranicznik przepięć APS-2B/1S EwimarKod towaru: APS-2B/1SOgranicznik przepięć APS-2B/1S chroni centrale alarmowe przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych, indukowanych w przewodach magistrali komunikacyjnych i sygnalizatorów zewnętrznych. Dwa niezależne i konfigurowalne tory ochronne magistrali komunikacyjnych, pozwalają na zastosowanie w systemach, gdzie występują oddzielne magistrale dla klawiatur i modułów linii alarmowych. Dla zwiększenia skuteczności ochrony i eliminacji uszkodzeń w wyniku różnic potencjałów, wykorzystano bezpieczniki MOSFET oraz wbudowano zworki konfigurujące ochronę przeciwprzepięciową dla RS-485 lub DATA/CLOCK. Skuteczność obwodów ochronnych wynosi 2kA dla każdej żyły przewodu a ładunki o dużej wartości odprowadzanie są do ziemi za pomocą linii PE. Ponieważ magistrale komunikacyjne wykorzystują również zasilanie, wykonano dwie niezależne tory ochronne 12VDC dla każdej z nich, posiadające skuteczność 2kA.Tor ochronny dla sygnalizatora posiada skuteczność ochronną do 10kA na każdą żyłę przewodu, ze względu na montaż tych urządzeń na zewnątrz i duże ryzyko przeniknięcia dużych ładunków w wyniku przeskoku iskrowego. Ochrona sygnalizatora została podzielona na jeden tor wysoko-prądowy (2A) i dwa tory nisko-prądowe (100mA). Tor wysoko-prądowy służy do bezpośredniego zasilania sygnalizatora bez własnego zasilania lub zasilania sygnalizatora z akumulatorem. Masa zasilania tego obwodu została odseparowana od innych obwodów ogranicznika, ze względu na centrale alarmowe, mogące sterować sygnalizatorami masą lub + zasilania. Tory nisko-prądowe służą do wykorzystania z sygnałami sterowania akustyką / optyką sygnalizatorów z własnym zasilaniem lub ich obwodów sabotażowych.Produkt wykonany jest w postaci modułu, montowanego w dedykowanej obudowie wraz z innymi modułami, które mogą tworzyć kompleksowy system ochronny dla wszystkich sygnałów centrali alarmowej.Dane techniczne:Magistrala komunikacyjna Ilość torów ochronnych 2 x dane + 2 x zasilanieZłącze wejściowe / wyjściowe śruboweNapięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DCNapięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DCPoziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600VPrąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-ziemia ) Iimp 2kANapięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 12V DCNapięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 13V DCPoziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 30V zasilanie / 18V dane (z uwzględnieniem MOSFET)Prąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-linia ) Iimp 250A zasilanie / 2kA dane (z uwzględnieniem MOSFET)Element odsprzęgający Rezystor / Bezpiecznik MOSFETRezystancja szeregowa 2,2Ω zasilanie/ 6Ω danePrąd znamionowy In 1A zasilanie / 100mA daneLinia sygnalizatoraIlość torów ochronnych 1 x zasilanie + 2 x sterowanieNapięcie znamionowe DC (linia-linia) UN 13.8V DCNapięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC 15V DCPoziom ochrony UP C3 30V zasilanie / 18V sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET)Prąd wyładowczy (8/20µS, linia-linia) Iimp C3 250A zasilanie / 2kA sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET)Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DCNapięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC 110V DCPoziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP 600VPrąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-ziemia ) Iimp 10kAPrąd znamionowy In 1A zasilanie / 100mA sterowanieCechy wspólneWymiary 102 x 52 x 25 (mm)Zastosowanie WewnątrzSposób montażu Obudowa dedykowanaTemperatura pracy -30ºC~60ºC

tak ja nic nie czuje, pit 2 2020, camtasia studio 7, wyznaczanie funkcji liniowej, madtracks, liczby zespolone równania kwadratowe, ruletki cs go
yyyyy